DOMÁCÍ PÉČE

PŘIPRAVUJI PRO VÁS NOVÝ, KOMPLEXNÍ SYSTÉM DOMÁCÍ PÉČE VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ODBORNÍKY. ZATÍM MŮŽETE NADÁLE VYUŽÍVAT MÝCH NÍŽE UVEDENÝCH SLUŽEB.

Tomuto odvětví rehabilitace se věnuji od roku 2007.

Neposkytuji pravidelnou dlouhodobou individuální péči o klienta, moje práce je ukázat možnosti, jak zařadit smysluplnou rehabilitaci do denního režimu a poté poskytovat odborný dohled v případě potřeby. Mým cílem je stanovit krátkodobý i dlouhodobý plán rekonvalescence tak, aby se klient i pečující osoba naučili nejjednoduššímu možnému  způsobu denních činností a zároveň péči skloubili s osobními cíli a životními hodnotami.

 

REHABILITAČNÍ CYKLUS

Jde o domácí rehabilitační péči vykonávanou po předchozí domluvě jednou až dvakrát týdně odborným fyzioterapeutem. Při prvním setkání si klienta vyšetřím, stanovím rehabilitační plán a sestavím individuální cvičební program, podle kterého budeme postupovat.

Celý tento cyklus obsahuje 6 návštěv. Dle stavu klienta a efektu rehabilitace lze po domluvě cyklus prodloužit nebo navázat instruktážním cyklem pro pečující osoby.

INSTRUKTÁŽNÍ CYKLUS

PRO PEČUJÍCÍ OSOBY

Jedná se o zaučení pečujících osob v rámci technik rehabilitace tak, aby mohli bezpečně provádět potřebnou péči.

Tento cyklus obsahuje 3-5 návštěv s frekvencí maximálně1x týdně.

KONTROLNÍ A UDRŽOVACÍ

REHABILITAČNÍ CYKLUS

V tomto cyklu zůstávám v kontaktu s klientem, dle zdravotního stavu upravuji rehabilitační program, popřípadě provádím odbornější techniky, které nelze pečující osoby naučit.

Frekvence návštěv je maximálně 1x za 14dní, počet dle potřeby a aktuální situace.

TERAPIE

PRO PEČUJÍCÍ OSOBY

V rámci domácí rehabilitace nabízím služby pro pečující osoby a rodinné příslušníky (ať už jen masáže, nebo celý rehabilitační program i se cvičením).

Vím, jak těžké je při péči o člena rodiny najít čas na péči o vlastní zdraví – přesto právě toto je základní podmínkou, aby byl člověk tuto práci schopen delší dobu vykonávat.

Toto je pro vás ideální příležitost, nemusíte nikam chodit, shánět, kdo by vás v péči zastoupil. Cena pro vás zůstává v relaci „každá další půlhodina“.