INSTRUKTÁŽ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Cílem této nabídky je zaučení pečujících osob v rámci technik rehabilitace tak, aby mohli bezpečně provádět potřebnou péči.

Vznikla především z kapacitních důvodů a také z mé vlastní zkušenosti, díky které jsem pochopila, že jedinná možná cesta je předat zodpovědnost za péči o vaše nejbližší zpět do prostředí rodiny.

V některých státech funguje sociální a zdravotní systém státu na úrovni, kdy je stát schopen zaručit svým občanům v případě dlouhodobé nemoci, těžkého úrazu nebo dokonce invalidity dostatečnou péči. U nás tomu tak není a proto máme dvě možnosti - buďnadávat na stát a čekat co se stane, nebo najít způsob, jak tuto péči zajistit jiným, finančně únosným způsobem.

Já osobně věřím tomu, že zaškolený příbuzný, známý nebo kamarád dokáže zastat většinu péče stejně dobře, jako odborník. Zvlášť pokud má podporu odborníka v pravidelných konzultacích.

Nikdo se o druhého člověka nepostará lépe než ten, kterému na něm záleží. 

Nabízím zaškolení a podporu rodinných příslušníků, opakované instruktáže a konzultace zdravotního stavu, kontakty na odborníky, se kterými můžete probrat související problematiku.