DOMÁCÍ REHABILITACE

Tomuto odvětví rehabilitace se věnuji od roku 2007. Prvotním impulsem pro mě byl fakt, že tento druh péče u nás chyběl a lidé, kteří nebyli schopni docházet na ambulantní rehabilitaci byli odkázáni na Domácí péči pouze v rámci sesterské péče  (ošetřovatelská rehabilitace – polohování, v lepším případě nácvik sedu nebo trénink chůze)  – ani zdravotní sestry však často nejsou v této péči dobře proškoleny tak,aby neublížily sobě a naučily pacienta nejjednoduššímu možnému aktivnímu způsobu.

  

REHABILITAČNÍ CYKLUS

Jde o domácí rehabilitační péči vykonávanou po předchozí domluvě jednou až dvakrát týdně odborným fyzioterapeutem.

Při prvním setkání si klienta vyšetřím, stanovím rehabilitační plán a sestavím individuální cvičební program, podle kterého budeme postupovat.

Celý tento cyklus obsahuje 10 návštěv. Dle stavu klienta a efektu rehabilitace lze po domluvě cyklus prodloužit nebo navázat instruktážním cyklem rodinných příslušníků či pečovatele.

 Z kapacitních důvodů je tato péče časově omezena. Péče je určena osobám těžce mobilním a imobilním, které nemají možnost klasické ambulantní péče.