CESTA SHIATSU

Jak shiatsu vzniklo a jeho cesta skrze mě až k vám

Shiatsu je japonská léčebná terapie

 

Doslovný překlad je „léčení tlakem prstů“. Pokusíme-li se o překlad trochu poetičtější, znak Shi kromě prstu znamená taky číslovku čtyři, nebo smrt, degeneraci, nepohodu. Znak Tsu se používá v bojových uměních pro techniku úhozu, odražení, poražení. Volně přeloženo může být slovo Shiatsu výraz pro zpomalení, odražení degenerace či smrti nebo tedy v pozitivním překladu prohloubení a procítění životních sil.

ČÍNA, MASÁŽE ANMA

Shiatsu má svůj původ v čínských masážích Anma (AN-tlačit, MA-tření,úder), které se dostaly do Japonska kolem 6. století n.l. Základy těchto technik lze hledat již v textech proslulé knihy Žlutého císaře.

 

JAPONSKO

Kolem 6. stol. n.l. se budhismus začal z Číny šířit do Japonska a společně s ním i čínská kultura. Japonci ve své podstatě "okopírovali" Číňany.

K rozkvětu orientální medicíny v Japonsku došlo až v období Edo (1603-1869). Masáže Anmo v té době prováděli především slepci (pro jejich vysoce vytříbenou citlivost hmatu). Nevidomí však v té době neměli možnost hlubšího vzdělávání v ostatních léčebných metodách a masáž se postupně stávala pouze relaxační metodou.

TAMAI TEMPAKU, VZNIK SHIATSU

O vznik moderního shiatsu se zasloužil Tamai Tempaku, který v roce 1919 vydal knihu Shiatsu-Ho, ve které byly sloučeny poznatky tradiční čínské medicíny se západní fyziologií, anatomií a psychologií. 

NEJZNÁMĚJŠÍ STYLY A OSOBNOSTI SHIATSU

O rozšíření shiatsu se zasloužili hlavně jeho tři žáci.

Tokujiro Namikoshi v roce 1925 otevřel první shiatsu kliniku a v roce 1940 první školu shiatsu. Dosáhl také toho, že shiatsu bylo uznáno roku 1957 jako samostatná léčebná metoda. Aby bylo shiatsu přijato i vědeckými kruhy, musel v té době odstranit jakoukoli zmínku o meridiánech, energii i čínské medicíně.

Shizuto Masunaga rozšířil systém klasických meridiánů, vypracoval podrobnou diagnostiku břicha a zad, zajímaly ho psychologické, emocionální i duchovní aspekty energetické nerovnováhy a propojil tradiční čínskou medicínu s psychologií. Jeho styl je znám pod pojmem ZEN shiatsu.

Katsusuke Serizawa se zaměřil především na účinek akupunkturních bodů a jeho metoda je založena právě na tlaku na tyto jednotlivé body.

Shiatsu se pak dále vyvíjelo a byly utvářeny různé směry a styly.
Některé styly zdůrazňují jemné metody masáže a celkovou práci s tělem, jiné silnější metody masáže, práci s energetickými drahami (meridiány) a centry (čakry). Další pak vyzdvihují diagnostiku, stravování, meditace a koncentrace, čímž dochází k propojení stylů, např. Shiatsu-Reiki, Shiatsu-Reflexologie, Shiatsu-Psychosomatika, Shiatsu-Čínská medicína apod.

Co by však mělo být těmto stylům společné je znalost průběhu energetických drah, jejich nejdůležitějších akupresurních bodů, vztahy mezi drahami a orgány podle teorie Pěti prvků, znalost reflexních souvislostí jednotlivých částí těla a především zvládnutí základních technik Shiatsu.

ANGLIE, BRITISH SCHOOL OF SHIATSU-DO

Můj učitel a zakladatel školy Rojin-lijang pan Libor Rožnovják absolvoval základní a střední vzdělání v londýnské škole British school of Shiatsu-Do (dále BSS-Do).

BSS-Do vede pan Rei Rudolfi a samotné učení založil američan Paul Goodmen.
Tato škola je založena na základních principech Shiatsu a velký důraz je kladen na rozvoj osobnosti terapeuta.

To v názvu vyjadřuje přidaný japonský znak taoismu Do (staročínsky Dao), který znamená sledovat cestu pozornosti, opravdovosti, užitečnosti a celistvosti.

LIBOR ROŽNOVJÁK, SHIATSU-DO ROJIN-LIJANG

Škola Rojin-Lijang používá tento znak  také.
Učení školy Rojin-lijang vychází z velké části z osobních zkušeností pana Rožnovjáka při léčbě sportovních úrazů a zdravotních obtíží.

Patří mezi školy se silnějšími metodami masáží, které řeší konkrétní obtíže v souvislostech s celkovým psychickým a fyzickým stavem jedince, klade důraz na aktivní spolupráci klienta při řešení jeho potíží.

Nabízí kompenzační pozice, cviky a doporučení, které vychází především z technik osobního rozvoje a navrací tím klientovi péči o jeho stav do vlastních rukou.

JANA ŠŤASTNÁ, PROPOJENÍ SHIATSU A REHABILITACE

Jako žákyně školy Rojin-Lijang pokračuji v již tradičním přístupu k Shiatsu jako k celoživotní cestě osobního růstu a aktivního přístupu k výzvám života.

Jsem diplomovaný fyzioterapeut a proto do své práce začleňuji své zkušenosti a znalosti z oblasti rehabilitace.
Zabývám se psychosomatickými projevy, souvislostmi postojů člověka k životu s jeho tělesnou konstitucí a řečí těla. Snažím se zařadit probíhající děje do souvislostí, u sebe nacházet a u klientů pomoci hledat význam a příčinu potíží.

V rámci terapie Shiatsu často "pouze" odstraňuji blokády v proudu energie,zprůchodňuji a podporuji plynulý tok, organismu tím ulevím od bolesti a napětí, nemusí tedy řešit disharmonie a ušetřenou energii může využít k řešení podstaty problému a hledání a odstranění příčiny.

Lze to také nazvat probouzením léčebných sil organismu.

Pokud klienti přijmou má doporučení ohledně kompenzačních cviků a technik, výrazně prodlouží účinek terapie.

Často se stává, že právě po terapii Shiatsu se klient sám odhodlá k řešení dlouho odkládaných opatření, najednou získá odvahu a sílu vyjít z kruhů které ho svazují a vydá se dál svojí cestou.

Dalším mým cílem je přiblížit základní techniky terapie Shiatsu laické veřejnosti.
Přeji si, aby shiatsu našlo své místo v preventivní rodinné péči.

Aby si lidé navzájem i sami formou autoterapie (terapie sebe-sama) byli schopni udržovat své zdraví a řešit drobné či chronické potíže, které nevyžadují lékařskou péči.
Aby raději než čekat půl dne v ordinaci praktického lékaře na prášky od bolesti zvolili možnost cíleného pohybu a přesně cílených technik, díky kterým se nejen naučí si ulevit, ale také získají důvěru v sebe, svoje schopnosti a naučí se slyšet řeč svého těla.
A časem pochopí, že práškem pouze utišit křik vlastního těla o pomoc není řešení, ale odklad či útěk.

Za tímto účelem organizuji skupinové semináře pro veřejnost.

Znak DO  označuje jakýkoli směr,

který se stává pro člověka CESTOU

SHIATSU je pro mě celoživotní cestou,

stále je co zkoumat, objevovat, prohlubovat

a poté přdávat dál.

Znak školy, ve které se vzdělávám od svých 16ti let.